<menuitem id="3trjr"></menuitem>

<pre id="3trjr"></pre><pre id="3trjr"><p id="3trjr"><output id="3trjr"></output></p></pre>
<address id="3trjr"><p id="3trjr"><p id="3trjr"></p></p></address>
<p id="3trjr"><output id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></output></p>

<output id="3trjr"><output id="3trjr"></output></output>
<noframes id="3trjr"><output id="3trjr"></output>
<pre id="3trjr"><p id="3trjr"></p></pre>

<noframes id="3trjr"><p id="3trjr"><output id="3trjr"></output></p>
<pre id="3trjr"><output id="3trjr"></output></pre>
<p id="3trjr"></p><pre id="3trjr"><p id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></p></pre>
<pre id="3trjr"><output id="3trjr"></output></pre>

<pre id="3trjr"><p id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></p></pre>

<p id="3trjr"><delect id="3trjr"><listing id="3trjr"></listing></delect></p>
<p id="3trjr"><delect id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></delect></p>
<p id="3trjr"></p>

<pre id="3trjr"><output id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></output></pre>

<p id="3trjr"></p>

<pre id="3trjr"><delect id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></delect></pre>
<pre id="3trjr"><output id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></output></pre>
<p id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></p>

<p id="3trjr"><delect id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></delect></p>

<noframes id="3trjr"><output id="3trjr"></output>

<noframes id="3trjr"><p id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></p>

<p id="3trjr"><output id="3trjr"></output></p>
<p id="3trjr"><output id="3trjr"></output></p>

<pre id="3trjr"><output id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></output></pre>

<pre id="3trjr"><p id="3trjr"></p></pre>

<pre id="3trjr"><output id="3trjr"></output></pre>

沖煞生肖查詢 2022年5月23日屬什么沖什么生肖

星空 5 2021-11-10 12:23:01

 依據老黃歷查看每日生肖沖煞是古代遺留的傳統,所以我們現在結婚、生子、搬家需要挑選黃道吉日都會先翻翻老黃歷,或者請教一下風水師傅,當天的吉兇和宜忌。屬相沖煞除了可以趨吉避兇,還有利于我們防范未知的風險,增強運勢,那么本日屬相沖煞具體情況是什么樣的呢?

沖煞生肖查詢 2022年5月23日屬什么沖什么生肖

 2022年5月23日屬什么

 今日是2022年5月23日,干支為壬寅年 乙巳月 丙子日,生肖屬虎,為鼠日,沖(庚午)馬,對屬馬人不利,行事應多加注意,大事不宜。煞方為南,不建議往此方向行事。丙子日天干屬火,地支屬水,按老黃歷的觀點,本日喜神:西南 福神:正東 陽貴神:正西 陰貴神:西北。

 今日屬相沖什么

 23點-0點59分 子時

 吉兇:吉

 生肖:鼠

 時柱:戊子(霹靂火)

 丙子 乙巳 八字:壬寅 戊子

 星神:青龍

 沖煞:時沖馬煞南

 正沖:2062) 壬午(2002

 1點-2點59分 丑時

 吉兇:吉

 生肖:牛

 時柱:己丑(霹靂火)

 八字:壬寅 己丑 乙巳 丙子

 星神:明堂

 沖煞:時沖羊煞東

 正沖:癸未(2003 2063)

 3點-4點59分 寅時

 吉兇:兇

 生肖:虎

 時柱:庚寅(松柏木)

 八字:壬寅 乙巳 丙子 庚寅

 星神:天刑

 沖煞:時沖猴煞北

 正沖:2064) 甲申(2004

 5點-6點59分 卯時

 吉兇:吉

 生肖:兔

 時柱:辛卯(松柏木)

 丙子 八字:壬寅 乙巳 辛卯

 星神:朱雀

 沖煞:時沖雞煞西

 正沖:2065) 乙酉(2005

 7點-8點59分 辰時

 吉兇:兇

 生肖:龍

 時柱:壬辰(長流水)

 乙巳 丙子 八字:壬寅 壬辰

 星神:金匱

 沖煞:時沖狗煞南

 正沖:2066) 丙戌(2006

 9點-10點59分 巳時

 吉兇:兇

 生肖:蛇

 時柱:癸巳(長流水)

 乙巳 丙子 癸巳 八字:壬寅

 星神:天德

 沖煞:時沖豬煞東

 正沖:丁亥(2007 2067)

 11點-12點59分 午時

 吉兇:吉

 生肖:馬

 時柱:甲午(沙中金)

 甲午 八字:壬寅 乙巳 丙子

 星神:白虎

 沖煞:時沖鼠煞北

 正沖:戊子(2008 2068)

 13點-14點59分 未時

 吉兇:兇

 生肖:羊

 時柱:乙未(沙中金)

 八字:壬寅 乙巳 乙未 丙子

 星神:玉堂

 沖煞:時沖牛煞西

 正沖:2069) 己丑(2009

 15點-16點59分 申時

 吉兇:吉

 生肖:猴

 時柱:丙申(山下火)

 丙申 丙子 八字:壬寅 乙巳

 星神:天牢

 沖煞:時沖虎煞南

 正沖:庚寅(2010 2070)

 17點-18點59分 酉時

 吉兇:吉

 生肖:雞

 時柱:丁酉(山下火)

 丙子 八字:壬寅 乙巳 丁酉

 星神:玄武

 沖煞:時沖兔煞東

 正沖:辛卯(2011 2071)

 19點-20點59分 戌時

 吉兇:兇

 生肖:狗

 時柱:戊戌(平地木)

 戊戌 八字:壬寅 乙巳 丙子

 星神:司命

 沖煞:時沖龍煞北

 正沖:壬辰(2012 2072)

 21點-22點59分 亥時

 吉兇:兇

 生肖:豬

 時柱:己亥(平地木)

 己亥 八字:壬寅 丙子 乙巳

 星神:勾陳

 沖煞:時沖蛇煞西

 正沖:2073) 癸巳(2013

上一篇:每日沖煞屬相 2022年5月22日屬什么生肖沖什么
下一篇:本命年 屬虎本命年是哪一年
相關文章

 發表評論

暫時沒有評論,來搶沙發吧~

嫖农村40的妇女舒服正在播放
<menuitem id="3trjr"></menuitem>

<pre id="3trjr"></pre><pre id="3trjr"><p id="3trjr"><output id="3trjr"></output></p></pre>
<address id="3trjr"><p id="3trjr"><p id="3trjr"></p></p></address>
<p id="3trjr"><output id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></output></p>

<output id="3trjr"><output id="3trjr"></output></output>
<noframes id="3trjr"><output id="3trjr"></output>
<pre id="3trjr"><p id="3trjr"></p></pre>

<noframes id="3trjr"><p id="3trjr"><output id="3trjr"></output></p>
<pre id="3trjr"><output id="3trjr"></output></pre>
<p id="3trjr"></p><pre id="3trjr"><p id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></p></pre>
<pre id="3trjr"><output id="3trjr"></output></pre>

<pre id="3trjr"><p id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></p></pre>

<p id="3trjr"><delect id="3trjr"><listing id="3trjr"></listing></delect></p>
<p id="3trjr"><delect id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></delect></p>
<p id="3trjr"></p>

<pre id="3trjr"><output id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></output></pre>

<p id="3trjr"></p>

<pre id="3trjr"><delect id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></delect></pre>
<pre id="3trjr"><output id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></output></pre>
<p id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></p>

<p id="3trjr"><delect id="3trjr"><menuitem id="3trjr"></menuitem></delect></p>

<noframes id="3trjr"><output id="3trjr"></output>

<noframes id="3trjr"><p id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></p>

<p id="3trjr"><output id="3trjr"></output></p>
<p id="3trjr"><output id="3trjr"></output></p>

<pre id="3trjr"><output id="3trjr"><delect id="3trjr"></delect></output></pre>

<pre id="3trjr"><p id="3trjr"></p></pre>

<pre id="3trjr"><output id="3trjr"></output></pre>